Maximale hypotheek berekenen

Maximale hypotheek berekenen

Wanneer u een huis gaat kopen, is het altijd aanbevolen om de maximale hypothecaire lening te berekenen. Het is immers belangrijk om de hoogte van de lening te bepalen die misschien wordt afgesloten voor uw droomwoning. Als u met de berekeningen voor uw hypotheek gaat beginnen, hoort u een aantal gegevens bij de hand te hebben. Tevens is het handig om tips te volgen die u van familie, vrienden en informatieve platforms krijgt.

Elementen voor de maximale hypotheek

De maximale hypotheek berekenen is afhankelijk van de volgende factoren:

Toetsinkomen

Het eerste element om de maximale hypotheek te berekenen, is het toetsinkomen. Het vaststellen van dit inkomen, dat ook door consumenten wordt genoemd bij de berekening van bijvoorbeeld de huur -of zorgtoeslag, heeft geen standaard procedure, omdat dit door verschillende factoren van het werkelijke inkomen kan afwijken. Deze aspecten zijn afhankelijk van de bank waar u uw hypotheek wilt afsluiten. Hier wordt een onderscheid gemaakt in de vaste en niet-vaste dienstverbanden. Bij de vaste betrekkingen met vaste inkomensbestanddelen is het toetsinkomen hetzelfde aan: het vaste periode salaris per week of per maand, het vakantiegeld, een eventuele 13e maand en vaste onregelmatigheidstoeslagen. De inkomensstromen bij niet-vaste dienstverbanden zijn bijvoorbeeld overwerk of provisie. Deze onderdelen worden soms geheel, voor een deel of niet meegenomen door banken. Bij de financiële instellingen waar de niet-vaste dienstverbanden worden meegenomen, ben u verplicht om een historie aan te tonen voordat u de maximale hypotheek gaat berekenen. Naast de vaste en niet-vaste dienstverbanden zijn er andere verplichtingen die het toetsinkomen bepalen. De meest voorkomende factoren zijn: (partner)alimentatie en erfpacht.

Toetsrente

Naast het toetsinkomen wordt er aan u aangeraden om de toetsrente te berekenen. Dit is de rente die u over uw hypotheek betaalt. Geldverstrekkers gebruiken deze rente om het risico van overkreditering en betalingsproblemen bij korte rentevaste periodes te voorkomen. Er wordt van korte rentevaste periodes gesproken als deze korter zijn dan 10 jaar. Als u een korte rentevast periode met een lage rente kiest, zal de maximale hypothecaire lening niet zo hoog zijn. Indien u een lage rente en rentevaste periode langer dan 10 jaar kiest, zult u meer geld lenen om uw hypotheek af te lossen. De toetsrente die u uiteindelijk zult betalen, wordt per kwartaal door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bepaald.

Nu u weet wat toetsrente inhoudt en hoe deze wordt berekend, is het handig om te weten dat deze rente niet gelijk is aan de aangeboden hypotheekrente. Dit komt omdat u voor een korte rentevastperiode met een lage rente kunt kiezen die niet klopt. Daardoor heeft u aan het begin van een hypotheek lage maandlasten. Niettemin zult u bij een korte rentevastperiode de negatieve gevolgen van de rente merken, als deze gaat stijgen. Indien u voor één hele korte periode gaat, dan is de kans groot dat u in de problemen komt.

Woonquote

Tot slot is de woonquote het laatste onderdeel om de maximale hypotheek te bepalen. Dit is een percentage van uw bruto toetsinkomen dat als maximale hypotheeklast mag worden genomen. Wanneer u de maximale hypotheek gaat berekenen voor de financiering van uw woning, is het aanbevolen om rekening te houden met de hoogte van de woonquote. Dit wordt bepaald door onder andere het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Deze organisatie kijkt naar onder andere de koopkrachtontwikkeling van verschillende inkomensgroepen. Andere factoren die bepalend zijn voor de woonquotes zijn de toetsrente, (partner)alimentatie en erfpacht.  Als u de maximale hypotheek gaat berekenen bij bijvoorbeeld hypotheekbanken, hoeft u zich geen zorgen te maken over de woonquotes. Deze financiële instellingen hebben de gedragscode hypothecaire financieringen ondertekend. Daardoor zijn ze verplicht om woonquotes te gebruiken. Niettemin kunnen deze quotes bij alle banken niet hetzelfde zijn, want er kunnen verschillen zijn in het toetsinkomen van de consumenten.

Berekening van uw maximale hypotheek

Wanneer de bovenstaande elementen van de maximale hypothecaire lening bekend zijn, kan de maximale woonlast worden berekend. Dit is de vermenigvuldiging van het toetsinkomen met de woonquote, wat afhankelijk is van de toetsrente. Onder de maximale woonlast vallen rentelasten, overlijdensrisicopremies en aflossingsbedragen. Als deze woonlast bekend is, kan de maximale hypothecaire lening worden berekend. Dit wordt gedaan met annuitaire toetsing. Hierbij wordt er rekening gehouden met de hypotheeklasten, rente en lasten van aflossing op basis van annuïteiten. Er wordt een simulatie van een annuïteitenhypotheek gedaan om de annuïteit per euro te bepalen. Met al deze gegevens wordt de maximale woonlast door de annuiteit per euro gedeeld. Het resultaat is de maximale hypotheek.

Terug naar overzicht